استاد علیرضا صادقی​

مدرس علوم​

  • مؤلف کتاب های علوم کارپوچینو پایه ششم، هفتم، هشتم، نهم انتشارات گاج
  • مؤلف کتاب علوم تیزهوشان پایه پنجم انتشارات اندیشمند
  • مؤلف کتاب علوم تیزهوشان پایه ششم تا نهم
  • مؤلف درس آزمون های تیزهوشان پایه هفتم انتشارات مبتکران
  • مسئول گروه علوم انتشارات مبتکران
  • دبیر مدارس رشد ، نوآور، سلام ، رستگاران
  • طراح سوالات تیزهوشان ششم، هفتم، هشتم، نهم انتشارات مبتکران. گاج
  • 35 سال سابقه تدریس در بهترین مدارس و آموزشگاه های تهران

نمونه تدریس

00:00
00:00

درخواست مشاوره