استاد محمدرضا لطفی​

مدرس ریاضیات​

  • مؤلف کتاب های تیزهوشان پایه سوم، چهارم، پنجم، ششم انتشارات اندیشمند
  • دبیر مدارس فرهنگ، پیام غدیر، صالحین، مصباح تهران
  • طراح سوالات آزمون های تیزهوشان پایه چهارم، پنجم، ششم اندیشمند
  • معاون و طراح آموزشی مدارس تهران
  • 34 سال سابقه تدریس در مدارس تهران

نمونه تدریس

00:00
00:00

درخواست مشاوره