استاد نگار آبگینه ساز

مدرس ریاضیات

تالیف کتاب هندسه پایه ) دهم و یازدهم ( انتشارات تخته سیاه


طراح سوال ازمون های ریاضی تیزهوشان گاج متوسطه اول


طراح سوال هوش پایه ششم و نهم آزمون های گاج


ویراستار کتاب ریاضی دهم انتشارات تخته سیاه


ناظر علمی ریاضی متوسطه اول و دوم مجموعه منتا


تدریس یار ریاضی عمومی دانشگاه امیرکبیر با مدرک تدریس یاری از دانشگاه امیرکبیر از سال 95


دبیر دروس ریاضی یازدهم انسانی و هندسه دهم در دبیرستان آوای فرهنگ از سال 96


دبیر ریاضی متوسطه اول و دوم در اموزشگاههای تیزهوشان


دبیر هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان پایه ششم و نهم در آموزشگاه های تیزهوشان

نظرتان را بنویسید

سبد خرید
موارد اضافه شده