اینجا از هر 8 نفر 7 نفر  وارد مدرسه تیزهوشان می شوند.

Plus laptop device
ردیفناممدرسه
1ابولفضل جعفری زادهنمونه دولتی شهروز بهزادی
2ارشیا وفادارعلامه حلی 10
3امیرحسین اسماعیلیعلامه حلی 10
4امیرحسین شعبانینمونه دولتی رازی
5امیرمحمد بیگیعلامه حلی 7
6امیرمهدی شهبازیعلامه حلی 10
7امیرحسین میرداریانالبرز
8امیررضا عمرانینمونه دولتی دانشخواه
9ایلیا حسینیعلامه حلی 2
10آرش علی مرادینمونه دولتی شهید حسینی
11آرمین دلگشاعلامه حلی 1
12بردیا درزیعلامه حلی 7
13پارسا خیرینمونه دولتی بعثت
14پارسا وتر شیرازینمونه دولتی شهروز بهزادی
15پرهام بیضاویالبرز
16پورشاد صابرنیاعلامه حلی 5
17حسین حکیمیانالبرز
18سامان سترکعلامه حلی 5
19سپهر ذوالفقاریعلامه حلی 1
20سپهر کلانتریعلامه طباطبایی
21سید احمدرضا رفیعیعلامه حلی 1 – نمونه دولتی حسینی
22سید علی مرتضویعلامه حلی 10
23سید عباس سید شازلیهعلامه حلی 1 – نمونه دولتی بهزادی
24عرفان ابراهیم زادهنمونه دولتی شهید حسینی
25عرفان کاظمی نژادعلامه حلی 2 – انرژی اتمی – البرز
26علی احمدوندعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید بهزادی
27علی اسدالله تاجر جهرمیعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید حسینی
28علی پازوکیعلامه حلی 1 – نمونه دولتی شهید حسینی
29علی پور خلعتبرینمونه دولتی هویزه
30علی رشمئیعلامه طباطبایی
31علی مرتضوینمونه دولتی شهید حسینی
32عمادالدین اکبریعلامه حلی 10 – نمونه دولتی امام خمینی
33فرهاد زارعنمونه دولتی شهید بهزادی – البرز
34کیارش تقی پورنمونه دولتی شهید حسینی
35کیان کوثریعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
36محسن معین فرعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
37محمدامین بنی اسدیعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید حسینی
38محمد بنیامین سعادتمندنمونه دولتی شهید حسینی
39محمد بیگدلیعلامه حلی 7
40محمدمهدی اسدپورعلامه حلی 6 – نمونه دولتی چیت چیان
41محمدمهدی هابطینمونه دولتی شهید حسینی
42مهدی رضایی تودشکیعلامه حلی 10
43مهدی عقیلینمونه دولتی شهید حسینی
44مهدی میرآفتابعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
45نابت غازیعلامه حلی 3
46حسام الدین رضویعلامه حلی 2
47میترا بیاتینمونه دولتی سعدی
48آتنا امجدینمونه دولتی جنت
49آلا جوادیفرزانگان 8 – نمونه دولتی سعدی
50آنتی حبیبی مظاهرینمونه دولتی جنت
51آیدا نادعلیفرزانگان 4 – نمونه دولتی عفاف
52آیناز سرلکفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
53بهاره سادات میرصانعنمونه دولتی شهید طهماسبی
54پرنیان رضایینمونه دولتی عفاف
55پرنیان ملافرزانگان 6 – نمونه دولتی سعدی
56پریا همتیفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
57پریسا سادات اسلامینمونه دولتی شهید طهماسبی
58حدیث نصیریفرزانگان 8 – نمونه دولتی سعدی
59ریحانه دهقانینمونه دولتی جنت
60ریحانه رحیمیفرزانگان اسلامشهر
61سارا دوستگاننمونه دولتی نرجس
62سامینا محمد نژادنمونه دولتی شهید طهماسبی
63ستایش اکبریفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
64سوگند کمیجانیشایستگان
65سیده سانیا بهزادفرفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
66ضحی یغمایینمونه دولتی سعدی
67غزل فردینمونه دولتی شایستگان
68فاطمه پور گیتینمونه دولتی سعدی
69فاطمه سادات حسینینمونه دولتی جنت
70فاطمه ساسانیفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
71فاطمه فتحینمونه دولتی جنت
72گلنوش صفایی شکوهینمونه دولتی سعدی
73مانیا اخوتنمونه دولتی جنت
74مبینا امجدیفرزانگان 8 – نمونه دولتی جنت
75متین دخت داوودی مقدمفرزانگان 2 – ابوریحان
76مریم خان احمدیفرزانگان 4 – نمونه دولتی نرجس
77مریم عظیم زادهنمونه دولتی نرجس
78ملیکا نریمانینمونه دولتی سعدی
79مهسا سمیعینمونه دولتی عفاف
80مبینا حاجی شریفینمونه دولتی جنت
81نازنین هژبر عراقینمونه دولتی جنت – شایستگان
82سمانه سبحانیف – نمونه دولتی سعدی
83نرگس اکبرینمونه دولتی شهید طهماسبی
84نیوشا صدقفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
85هانا غیاثیفرزانگان 2 – نمونه دولتی سعدی
86هانیه عبدالهینمونه دولتی شهید طهماسبی
87هانیه موسوینمونه دولتی شهید طهماسبی
88هما رجبیابوریحان – نمونه دولتی شهید همت
89یاسمین مهرورنمونه دولتی جنت
90یسنا سادات خدابخشسلام – شایستگان
91غزل حمزه ایفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
92سمانه سراجیفرزانگان 4
93آیدا ناصرینمونه دولتی عفاف
ردیفناممدرسه
1ابولفضل جعفری زادهنمونه دولتی شهروز بهزادی
2ارشیا وفادارعلامه حلی 10
3امیرحسین اسماعیلیعلامه حلی 10
4امیرحسین شعبانینمونه دولتی رازی
5امیرمحمد بیگیعلامه حلی 7
6امیرمهدی شهبازیعلامه حلی 10
7امیرحسین میرداریانالبرز
8امیررضا عمرانینمونه دولتی دانشخواه
9ایلیا حسینیعلامه حلی 2
10آرش علی مرادینمونه دولتی شهید حسینی
11آرمین دلگشاعلامه حلی 1
12بردیا درزیعلامه حلی 7
13پارسا خیرینمونه دولتی بعثت
14پارسا وتر شیرازینمونه دولتی شهروز بهزادی
15پرهام بیضاویالبرز
16پورشاد صابرنیاعلامه حلی 5
17حسین حکیمیانالبرز
18سامان سترکعلامه حلی 5
19سپهر ذوالفقاریعلامه حلی 1
20سپهر کلانتریعلامه طباطبایی
21سید احمدرضا رفیعیعلامه حلی 1 – نمونه دولتی حسینی
22سید علی مرتضویعلامه حلی 10
23سید عباس سید شازلیهعلامه حلی 1 – نمونه دولتی بهزادی
24عرفان ابراهیم زادهنمونه دولتی شهید حسینی
25عرفان کاظمی نژادعلامه حلی 2 – انرژی اتمی – البرز
26علی احمدوندعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید بهزادی
27علی اسدالله تاجر جهرمیعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید حسینی
28علی پازوکیعلامه حلی 1 – نمونه دولتی شهید حسینی
29علی پور خلعتبرینمونه دولتی هویزه
30علی رشمئیعلامه طباطبایی
31علی مرتضوینمونه دولتی شهید حسینی
32عمادالدین اکبریعلامه حلی 10 – نمونه دولتی امام خمینی
33فرهاد زارعنمونه دولتی شهید بهزادی – البرز
34کیارش تقی پورنمونه دولتی شهید حسینی
35کیان کوثریعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
36محسن معین فرعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
37محمدامین بنی اسدیعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید حسینی
38محمد بنیامین سعادتمندنمونه دولتی شهید حسینی
39محمد بیگدلیعلامه حلی 7
40محمدمهدی اسدپورعلامه حلی 6 – نمونه دولتی چیت چیان
41محمدمهدی هابطینمونه دولتی شهید حسینی
42مهدی رضایی تودشکیعلامه حلی 10
43مهدی عقیلینمونه دولتی شهید حسینی
44مهدی میرآفتابعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
45نابت غازیعلامه حلی 3
46حسام الدین رضویعلامه حلی 2
47میترا بیاتینمونه دولتی سعدی
48آتنا امجدینمونه دولتی جنت
49آلا جوادیفرزانگان 8 – نمونه دولتی سعدی
50آنتی حبیبی مظاهرینمونه دولتی جنت
51آیدا نادعلیفرزانگان 4 – نمونه دولتی عفاف
52آیناز سرلکفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
53بهاره سادات میرصانعنمونه دولتی شهید طهماسبی
54پرنیان رضایینمونه دولتی عفاف
55پرنیان ملافرزانگان 6 – نمونه دولتی سعدی
56پریا همتیفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
57پریسا سادات اسلامینمونه دولتی شهید طهماسبی
58حدیث نصیریفرزانگان 8 – نمونه دولتی سعدی
59ریحانه دهقانینمونه دولتی جنت
60ریحانه رحیمیفرزانگان اسلامشهر
61سارا دوستگاننمونه دولتی نرجس
62سامینا محمد نژادنمونه دولتی شهید طهماسبی
63ستایش اکبریفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
64سوگند کمیجانیشایستگان
65سیده سانیا بهزادفرفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
66ضحی یغمایینمونه دولتی سعدی
67غزل فردینمونه دولتی شایستگان
68فاطمه پور گیتینمونه دولتی سعدی
69فاطمه سادات حسینینمونه دولتی جنت
70فاطمه ساسانیفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
71فاطمه فتحینمونه دولتی جنت
72گلنوش صفایی شکوهینمونه دولتی سعدی
73مانیا اخوتنمونه دولتی جنت
74مبینا امجدیفرزانگان 8 – نمونه دولتی جنت
75متین دخت داوودی مقدمفرزانگان 2 – ابوریحان
76مریم خان احمدیفرزانگان 4 – نمونه دولتی نرجس
77مریم عظیم زادهنمونه دولتی نرجس
78ملیکا نریمانینمونه دولتی سعدی
79مهسا سمیعینمونه دولتی عفاف
80مبینا حاجی شریفینمونه دولتی جنت
81نازنین هژبر عراقینمونه دولتی جنت – شایستگان
82سمانه سبحانیف – نمونه دولتی سعدی
83نرگس اکبرینمونه دولتی شهید طهماسبی
84نیوشا صدقفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
85هانا غیاثیفرزانگان 2 – نمونه دولتی سعدی
86هانیه عبدالهینمونه دولتی شهید طهماسبی
87هانیه موسوینمونه دولتی شهید طهماسبی
88هما رجبیابوریحان – نمونه دولتی شهید همت
89یاسمین مهرورنمونه دولتی جنت
90یسنا سادات خدابخشسلام – شایستگان
91غزل حمزه ایفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
92سمانه سراجیفرزانگان 4
93آیدا ناصرینمونه دولتی عفاف
ردیفناممدرسه
1ابولفضل جعفری زادهنمونه دولتی شهروز بهزادی
2ارشیا وفادارعلامه حلی 10
3امیرحسین اسماعیلیعلامه حلی 10
4امیرحسین شعبانینمونه دولتی رازی
5امیرمحمد بیگیعلامه حلی 7
6امیرمهدی شهبازیعلامه حلی 10
7امیرحسین میرداریانالبرز
8امیررضا عمرانینمونه دولتی دانشخواه
9ایلیا حسینیعلامه حلی 2
10آرش علی مرادینمونه دولتی شهید حسینی
11آرمین دلگشاعلامه حلی 1
12بردیا درزیعلامه حلی 7
13پارسا خیرینمونه دولتی بعثت
14پارسا وتر شیرازینمونه دولتی شهروز بهزادی
15پرهام بیضاویالبرز
16پورشاد صابرنیاعلامه حلی 5
17حسین حکیمیانالبرز
18سامان سترکعلامه حلی 5
19سپهر ذوالفقاریعلامه حلی 1
20سپهر کلانتریعلامه طباطبایی
21سید احمدرضا رفیعیعلامه حلی 1 – نمونه دولتی حسینی
22سید علی مرتضویعلامه حلی 10
23سید عباس سید شازلیهعلامه حلی 1 – نمونه دولتی بهزادی
24عرفان ابراهیم زادهنمونه دولتی شهید حسینی
25عرفان کاظمی نژادعلامه حلی 2 – انرژی اتمی – البرز
26علی احمدوندعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید بهزادی
27علی اسدالله تاجر جهرمیعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید حسینی
28علی پازوکیعلامه حلی 1 – نمونه دولتی شهید حسینی
29علی پور خلعتبرینمونه دولتی هویزه
30علی رشمئیعلامه طباطبایی
31علی مرتضوینمونه دولتی شهید حسینی
32عمادالدین اکبریعلامه حلی 10 – نمونه دولتی امام خمینی
33فرهاد زارعنمونه دولتی شهید بهزادی – البرز
34کیارش تقی پورنمونه دولتی شهید حسینی
35کیان کوثریعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
36محسن معین فرعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
37محمدامین بنی اسدیعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید حسینی
38محمد بنیامین سعادتمندنمونه دولتی شهید حسینی
39محمد بیگدلیعلامه حلی 7
40محمدمهدی اسدپورعلامه حلی 6 – نمونه دولتی چیت چیان
41محمدمهدی هابطینمونه دولتی شهید حسینی
42مهدی رضایی تودشکیعلامه حلی 10
43مهدی عقیلینمونه دولتی شهید حسینی
44مهدی میرآفتابعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
45نابت غازیعلامه حلی 3
46حسام الدین رضویعلامه حلی 2
47میترا بیاتینمونه دولتی سعدی
48آتنا امجدینمونه دولتی جنت
49آلا جوادیفرزانگان 8 – نمونه دولتی سعدی
50آنتی حبیبی مظاهرینمونه دولتی جنت
51آیدا نادعلیفرزانگان 4 – نمونه دولتی عفاف
52آیناز سرلکفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
53بهاره سادات میرصانعنمونه دولتی شهید طهماسبی
54پرنیان رضایینمونه دولتی عفاف
55پرنیان ملافرزانگان 6 – نمونه دولتی سعدی
56پریا همتیفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
57پریسا سادات اسلامینمونه دولتی شهید طهماسبی
58حدیث نصیریفرزانگان 8 – نمونه دولتی سعدی
59ریحانه دهقانینمونه دولتی جنت
60ریحانه رحیمیفرزانگان اسلامشهر
61سارا دوستگاننمونه دولتی نرجس
62سامینا محمد نژادنمونه دولتی شهید طهماسبی
63ستایش اکبریفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
64سوگند کمیجانیشایستگان
65سیده سانیا بهزادفرفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
66ضحی یغمایینمونه دولتی سعدی
67غزل فردینمونه دولتی شایستگان
68فاطمه پور گیتینمونه دولتی سعدی
69فاطمه سادات حسینینمونه دولتی جنت
70فاطمه ساسانیفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
71فاطمه فتحینمونه دولتی جنت
72گلنوش صفایی شکوهینمونه دولتی سعدی
73مانیا اخوتنمونه دولتی جنت
74مبینا امجدیفرزانگان 8 – نمونه دولتی جنت
75متین دخت داوودی مقدمفرزانگان 2 – ابوریحان
76مریم خان احمدیفرزانگان 4 – نمونه دولتی نرجس
77مریم عظیم زادهنمونه دولتی نرجس
78ملیکا نریمانینمونه دولتی سعدی
79مهسا سمیعینمونه دولتی عفاف
80مبینا حاجی شریفینمونه دولتی جنت
81نازنین هژبر عراقینمونه دولتی جنت – شایستگان
82سمانه سبحانیف – نمونه دولتی سعدی
83نرگس اکبرینمونه دولتی شهید طهماسبی
84نیوشا صدقفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
85هانا غیاثیفرزانگان 2 – نمونه دولتی سعدی
86هانیه عبدالهینمونه دولتی شهید طهماسبی
87هانیه موسوینمونه دولتی شهید طهماسبی
88هما رجبیابوریحان – نمونه دولتی شهید همت
89یاسمین مهرورنمونه دولتی جنت
90یسنا سادات خدابخشسلام – شایستگان
91غزل حمزه ایفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
92سمانه سراجیفرزانگان 4
93آیدا ناصرینمونه دولتی عفاف
ردیفناممدرسه
1ابولفضل جعفری زادهنمونه دولتی شهروز بهزادی
2ارشیا وفادارعلامه حلی 10
3امیرحسین اسماعیلیعلامه حلی 10
4امیرحسین شعبانینمونه دولتی رازی
5امیرمحمد بیگیعلامه حلی 7
6امیرمهدی شهبازیعلامه حلی 10
7امیرحسین میرداریانالبرز
8امیررضا عمرانینمونه دولتی دانشخواه
9ایلیا حسینیعلامه حلی 2
10آرش علی مرادینمونه دولتی شهید حسینی
11آرمین دلگشاعلامه حلی 1
12بردیا درزیعلامه حلی 7
13پارسا خیرینمونه دولتی بعثت
14پارسا وتر شیرازینمونه دولتی شهروز بهزادی
15پرهام بیضاویالبرز
16پورشاد صابرنیاعلامه حلی 5
17حسین حکیمیانالبرز
18سامان سترکعلامه حلی 5
19سپهر ذوالفقاریعلامه حلی 1
20سپهر کلانتریعلامه طباطبایی
21سید احمدرضا رفیعیعلامه حلی 1 – نمونه دولتی حسینی
22سید علی مرتضویعلامه حلی 10
23سید عباس سید شازلیهعلامه حلی 1 – نمونه دولتی بهزادی
24عرفان ابراهیم زادهنمونه دولتی شهید حسینی
25عرفان کاظمی نژادعلامه حلی 2 – انرژی اتمی – البرز
26علی احمدوندعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید بهزادی
27علی اسدالله تاجر جهرمیعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید حسینی
28علی پازوکیعلامه حلی 1 – نمونه دولتی شهید حسینی
29علی پور خلعتبرینمونه دولتی هویزه
30علی رشمئیعلامه طباطبایی
31علی مرتضوینمونه دولتی شهید حسینی
32عمادالدین اکبریعلامه حلی 10 – نمونه دولتی امام خمینی
33فرهاد زارعنمونه دولتی شهید بهزادی – البرز
34کیارش تقی پورنمونه دولتی شهید حسینی
35کیان کوثریعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
36محسن معین فرعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
37محمدامین بنی اسدیعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید حسینی
38محمد بنیامین سعادتمندنمونه دولتی شهید حسینی
39محمد بیگدلیعلامه حلی 7
40محمدمهدی اسدپورعلامه حلی 6 – نمونه دولتی چیت چیان
41محمدمهدی هابطینمونه دولتی شهید حسینی
42مهدی رضایی تودشکیعلامه حلی 10
43مهدی عقیلینمونه دولتی شهید حسینی
44مهدی میرآفتابعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
45نابت غازیعلامه حلی 3
46حسام الدین رضویعلامه حلی 2
47میترا بیاتینمونه دولتی سعدی
48آتنا امجدینمونه دولتی جنت
49آلا جوادیفرزانگان 8 – نمونه دولتی سعدی
50آنتی حبیبی مظاهرینمونه دولتی جنت
51آیدا نادعلیفرزانگان 4 – نمونه دولتی عفاف
52آیناز سرلکفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
53بهاره سادات میرصانعنمونه دولتی شهید طهماسبی
54پرنیان رضایینمونه دولتی عفاف
55پرنیان ملافرزانگان 6 – نمونه دولتی سعدی
56پریا همتیفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
57پریسا سادات اسلامینمونه دولتی شهید طهماسبی
58حدیث نصیریفرزانگان 8 – نمونه دولتی سعدی
59ریحانه دهقانینمونه دولتی جنت
60ریحانه رحیمیفرزانگان اسلامشهر
61سارا دوستگاننمونه دولتی نرجس
62سامینا محمد نژادنمونه دولتی شهید طهماسبی
63ستایش اکبریفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
64سوگند کمیجانیشایستگان
65سیده سانیا بهزادفرفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
66ضحی یغمایینمونه دولتی سعدی
67غزل فردینمونه دولتی شایستگان
68فاطمه پور گیتینمونه دولتی سعدی
69فاطمه سادات حسینینمونه دولتی جنت
70فاطمه ساسانیفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
71فاطمه فتحینمونه دولتی جنت
72گلنوش صفایی شکوهینمونه دولتی سعدی
73مانیا اخوتنمونه دولتی جنت
74مبینا امجدیفرزانگان 8 – نمونه دولتی جنت
75متین دخت داوودی مقدمفرزانگان 2 – ابوریحان
76مریم خان احمدیفرزانگان 4 – نمونه دولتی نرجس
77مریم عظیم زادهنمونه دولتی نرجس
78ملیکا نریمانینمونه دولتی سعدی
79مهسا سمیعینمونه دولتی عفاف
80مبینا حاجی شریفینمونه دولتی جنت
81نازنین هژبر عراقینمونه دولتی جنت – شایستگان
82سمانه سبحانیف – نمونه دولتی سعدی
83نرگس اکبرینمونه دولتی شهید طهماسبی
84نیوشا صدقفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
85هانا غیاثیفرزانگان 2 – نمونه دولتی سعدی
86هانیه عبدالهینمونه دولتی شهید طهماسبی
87هانیه موسوینمونه دولتی شهید طهماسبی
88هما رجبیابوریحان – نمونه دولتی شهید همت
89یاسمین مهرورنمونه دولتی جنت
90یسنا سادات خدابخشسلام – شایستگان
91غزل حمزه ایفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
92سمانه سراجیفرزانگان 4
93آیدا ناصرینمونه دولتی عفاف
ردیفناممدرسه
1ابولفضل جعفری زادهنمونه دولتی شهروز بهزادی
2ارشیا وفادارعلامه حلی 10
3امیرحسین اسماعیلیعلامه حلی 10
4امیرحسین شعبانینمونه دولتی رازی
5امیرمحمد بیگیعلامه حلی 7
6امیرمهدی شهبازیعلامه حلی 10
7امیرحسین میرداریانالبرز
8امیررضا عمرانینمونه دولتی دانشخواه
9ایلیا حسینیعلامه حلی 2
10آرش علی مرادینمونه دولتی شهید حسینی
11آرمین دلگشاعلامه حلی 1
12بردیا درزیعلامه حلی 7
13پارسا خیرینمونه دولتی بعثت
14پارسا وتر شیرازینمونه دولتی شهروز بهزادی
15پرهام بیضاویالبرز
16پورشاد صابرنیاعلامه حلی 5
17حسین حکیمیانالبرز
18سامان سترکعلامه حلی 5
19سپهر ذوالفقاریعلامه حلی 1
20سپهر کلانتریعلامه طباطبایی
21سید احمدرضا رفیعیعلامه حلی 1 – نمونه دولتی حسینی
22سید علی مرتضویعلامه حلی 10
23سید عباس سید شازلیهعلامه حلی 1 – نمونه دولتی بهزادی
24عرفان ابراهیم زادهنمونه دولتی شهید حسینی
25عرفان کاظمی نژادعلامه حلی 2 – انرژی اتمی – البرز
26علی احمدوندعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید بهزادی
27علی اسدالله تاجر جهرمیعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید حسینی
28علی پازوکیعلامه حلی 1 – نمونه دولتی شهید حسینی
29علی پور خلعتبرینمونه دولتی هویزه
30علی رشمئیعلامه طباطبایی
31علی مرتضوینمونه دولتی شهید حسینی
32عمادالدین اکبریعلامه حلی 10 – نمونه دولتی امام خمینی
33فرهاد زارعنمونه دولتی شهید بهزادی – البرز
34کیارش تقی پورنمونه دولتی شهید حسینی
35کیان کوثریعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
36محسن معین فرعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
37محمدامین بنی اسدیعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید حسینی
38محمد بنیامین سعادتمندنمونه دولتی شهید حسینی
39محمد بیگدلیعلامه حلی 7
40محمدمهدی اسدپورعلامه حلی 6 – نمونه دولتی چیت چیان
41محمدمهدی هابطینمونه دولتی شهید حسینی
42مهدی رضایی تودشکیعلامه حلی 10
43مهدی عقیلینمونه دولتی شهید حسینی
44مهدی میرآفتابعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
45نابت غازیعلامه حلی 3
46حسام الدین رضویعلامه حلی 2
47میترا بیاتینمونه دولتی سعدی
48آتنا امجدینمونه دولتی جنت
49آلا جوادیفرزانگان 8 – نمونه دولتی سعدی
50آنتی حبیبی مظاهرینمونه دولتی جنت
51آیدا نادعلیفرزانگان 4 – نمونه دولتی عفاف
52آیناز سرلکفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
53بهاره سادات میرصانعنمونه دولتی شهید طهماسبی
54پرنیان رضایینمونه دولتی عفاف
55پرنیان ملافرزانگان 6 – نمونه دولتی سعدی
56پریا همتیفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
57پریسا سادات اسلامینمونه دولتی شهید طهماسبی
58حدیث نصیریفرزانگان 8 – نمونه دولتی سعدی
59ریحانه دهقانینمونه دولتی جنت
60ریحانه رحیمیفرزانگان اسلامشهر
61سارا دوستگاننمونه دولتی نرجس
62سامینا محمد نژادنمونه دولتی شهید طهماسبی
63ستایش اکبریفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
64سوگند کمیجانیشایستگان
65سیده سانیا بهزادفرفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
66ضحی یغمایینمونه دولتی سعدی
67غزل فردینمونه دولتی شایستگان
68فاطمه پور گیتینمونه دولتی سعدی
69فاطمه سادات حسینینمونه دولتی جنت
70فاطمه ساسانیفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
71فاطمه فتحینمونه دولتی جنت
72گلنوش صفایی شکوهینمونه دولتی سعدی
73مانیا اخوتنمونه دولتی جنت
74مبینا امجدیفرزانگان 8 – نمونه دولتی جنت
75متین دخت داوودی مقدمفرزانگان 2 – ابوریحان
76مریم خان احمدیفرزانگان 4 – نمونه دولتی نرجس
77مریم عظیم زادهنمونه دولتی نرجس
78ملیکا نریمانینمونه دولتی سعدی
79مهسا سمیعینمونه دولتی عفاف
80مبینا حاجی شریفینمونه دولتی جنت
81نازنین هژبر عراقینمونه دولتی جنت – شایستگان
82سمانه سبحانیف – نمونه دولتی سعدی
83نرگس اکبرینمونه دولتی شهید طهماسبی
84نیوشا صدقفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
85هانا غیاثیفرزانگان 2 – نمونه دولتی سعدی
86هانیه عبدالهینمونه دولتی شهید طهماسبی
87هانیه موسوینمونه دولتی شهید طهماسبی
88هما رجبیابوریحان – نمونه دولتی شهید همت
89یاسمین مهرورنمونه دولتی جنت
90یسنا سادات خدابخشسلام – شایستگان
91غزل حمزه ایفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
92سمانه سراجیفرزانگان 4
93آیدا ناصرینمونه دولتی عفاف
ردیفناممدرسه
1ابولفضل جعفری زادهنمونه دولتی شهروز بهزادی
2ارشیا وفادارعلامه حلی 10
3امیرحسین اسماعیلیعلامه حلی 10
4امیرحسین شعبانینمونه دولتی رازی
5امیرمحمد بیگیعلامه حلی 7
6امیرمهدی شهبازیعلامه حلی 10
7امیرحسین میرداریانالبرز
8امیررضا عمرانینمونه دولتی دانشخواه
9ایلیا حسینیعلامه حلی 2
10آرش علی مرادینمونه دولتی شهید حسینی
11آرمین دلگشاعلامه حلی 1
12بردیا درزیعلامه حلی 7
13پارسا خیرینمونه دولتی بعثت
14پارسا وتر شیرازینمونه دولتی شهروز بهزادی
15پرهام بیضاویالبرز
16پورشاد صابرنیاعلامه حلی 5
17حسین حکیمیانالبرز
18سامان سترکعلامه حلی 5
19سپهر ذوالفقاریعلامه حلی 1
20سپهر کلانتریعلامه طباطبایی
21سید احمدرضا رفیعیعلامه حلی 1 – نمونه دولتی حسینی
22سید علی مرتضویعلامه حلی 10
23سید عباس سید شازلیهعلامه حلی 1 – نمونه دولتی بهزادی
24عرفان ابراهیم زادهنمونه دولتی شهید حسینی
25عرفان کاظمی نژادعلامه حلی 2 – انرژی اتمی – البرز
26علی احمدوندعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید بهزادی
27علی اسدالله تاجر جهرمیعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید حسینی
28علی پازوکیعلامه حلی 1 – نمونه دولتی شهید حسینی
29علی پور خلعتبرینمونه دولتی هویزه
30علی رشمئیعلامه طباطبایی
31علی مرتضوینمونه دولتی شهید حسینی
32عمادالدین اکبریعلامه حلی 10 – نمونه دولتی امام خمینی
33فرهاد زارعنمونه دولتی شهید بهزادی – البرز
34کیارش تقی پورنمونه دولتی شهید حسینی
35کیان کوثریعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
36محسن معین فرعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
37محمدامین بنی اسدیعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید حسینی
38محمد بنیامین سعادتمندنمونه دولتی شهید حسینی
39محمد بیگدلیعلامه حلی 7
40محمدمهدی اسدپورعلامه حلی 6 – نمونه دولتی چیت چیان
41محمدمهدی هابطینمونه دولتی شهید حسینی
42مهدی رضایی تودشکیعلامه حلی 10
43مهدی عقیلینمونه دولتی شهید حسینی
44مهدی میرآفتابعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
45نابت غازیعلامه حلی 3
46حسام الدین رضویعلامه حلی 2
47میترا بیاتینمونه دولتی سعدی
48آتنا امجدینمونه دولتی جنت
49آلا جوادیفرزانگان 8 – نمونه دولتی سعدی
50آنتی حبیبی مظاهرینمونه دولتی جنت
51آیدا نادعلیفرزانگان 4 – نمونه دولتی عفاف
52آیناز سرلکفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
53بهاره سادات میرصانعنمونه دولتی شهید طهماسبی
54پرنیان رضایینمونه دولتی عفاف
55پرنیان ملافرزانگان 6 – نمونه دولتی سعدی
56پریا همتیفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
57پریسا سادات اسلامینمونه دولتی شهید طهماسبی
58حدیث نصیریفرزانگان 8 – نمونه دولتی سعدی
59ریحانه دهقانینمونه دولتی جنت
60ریحانه رحیمیفرزانگان اسلامشهر
61سارا دوستگاننمونه دولتی نرجس
62سامینا محمد نژادنمونه دولتی شهید طهماسبی
63ستایش اکبریفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
64سوگند کمیجانیشایستگان
65سیده سانیا بهزادفرفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
66ضحی یغمایینمونه دولتی سعدی
67غزل فردینمونه دولتی شایستگان
68فاطمه پور گیتینمونه دولتی سعدی
69فاطمه سادات حسینینمونه دولتی جنت
70فاطمه ساسانیفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
71فاطمه فتحینمونه دولتی جنت
72گلنوش صفایی شکوهینمونه دولتی سعدی
73مانیا اخوتنمونه دولتی جنت
74مبینا امجدیفرزانگان 8 – نمونه دولتی جنت
75متین دخت داوودی مقدمفرزانگان 2 – ابوریحان
76مریم خان احمدیفرزانگان 4 – نمونه دولتی نرجس
77مریم عظیم زادهنمونه دولتی نرجس
78ملیکا نریمانینمونه دولتی سعدی
79مهسا سمیعینمونه دولتی عفاف
80مبینا حاجی شریفینمونه دولتی جنت
81نازنین هژبر عراقینمونه دولتی جنت – شایستگان
82سمانه سبحانیف – نمونه دولتی سعدی
83نرگس اکبرینمونه دولتی شهید طهماسبی
84نیوشا صدقفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
85هانا غیاثیفرزانگان 2 – نمونه دولتی سعدی
86هانیه عبدالهینمونه دولتی شهید طهماسبی
87هانیه موسوینمونه دولتی شهید طهماسبی
88هما رجبیابوریحان – نمونه دولتی شهید همت
89یاسمین مهرورنمونه دولتی جنت
90یسنا سادات خدابخشسلام – شایستگان
91غزل حمزه ایفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
92سمانه سراجیفرزانگان 4
93آیدا ناصرینمونه دولتی عفاف
ردیفناممدرسه
1ابولفضل جعفری زادهنمونه دولتی شهروز بهزادی
2ارشیا وفادارعلامه حلی 10
3امیرحسین اسماعیلیعلامه حلی 10
4امیرحسین شعبانینمونه دولتی رازی
5امیرمحمد بیگیعلامه حلی 7
6امیرمهدی شهبازیعلامه حلی 10
7امیرحسین میرداریانالبرز
8امیررضا عمرانینمونه دولتی دانشخواه
9ایلیا حسینیعلامه حلی 2
10آرش علی مرادینمونه دولتی شهید حسینی
11آرمین دلگشاعلامه حلی 1
12بردیا درزیعلامه حلی 7
13پارسا خیرینمونه دولتی بعثت
14پارسا وتر شیرازینمونه دولتی شهروز بهزادی
15پرهام بیضاویالبرز
16پورشاد صابرنیاعلامه حلی 5
17حسین حکیمیانالبرز
18سامان سترکعلامه حلی 5
19سپهر ذوالفقاریعلامه حلی 1
20سپهر کلانتریعلامه طباطبایی
21سید احمدرضا رفیعیعلامه حلی 1 – نمونه دولتی حسینی
22سید علی مرتضویعلامه حلی 10
23سید عباس سید شازلیهعلامه حلی 1 – نمونه دولتی بهزادی
24عرفان ابراهیم زادهنمونه دولتی شهید حسینی
25عرفان کاظمی نژادعلامه حلی 2 – انرژی اتمی – البرز
26علی احمدوندعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید بهزادی
27علی اسدالله تاجر جهرمیعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید حسینی
28علی پازوکیعلامه حلی 1 – نمونه دولتی شهید حسینی
29علی پور خلعتبرینمونه دولتی هویزه
30علی رشمئیعلامه طباطبایی
31علی مرتضوینمونه دولتی شهید حسینی
32عمادالدین اکبریعلامه حلی 10 – نمونه دولتی امام خمینی
33فرهاد زارعنمونه دولتی شهید بهزادی – البرز
34کیارش تقی پورنمونه دولتی شهید حسینی
35کیان کوثریعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
36محسن معین فرعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
37محمدامین بنی اسدیعلامه حلی 2 – نمونه دولتی شهید حسینی
38محمد بنیامین سعادتمندنمونه دولتی شهید حسینی
39محمد بیگدلیعلامه حلی 7
40محمدمهدی اسدپورعلامه حلی 6 – نمونه دولتی چیت چیان
41محمدمهدی هابطینمونه دولتی شهید حسینی
42مهدی رضایی تودشکیعلامه حلی 10
43مهدی عقیلینمونه دولتی شهید حسینی
44مهدی میرآفتابعلامه حلی 10 – نمونه دولتی شهید حسینی
45نابت غازیعلامه حلی 3
46حسام الدین رضویعلامه حلی 2
47میترا بیاتینمونه دولتی سعدی
48آتنا امجدینمونه دولتی جنت
49آلا جوادیفرزانگان 8 – نمونه دولتی سعدی
50آنتی حبیبی مظاهرینمونه دولتی جنت
51آیدا نادعلیفرزانگان 4 – نمونه دولتی عفاف
52آیناز سرلکفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
53بهاره سادات میرصانعنمونه دولتی شهید طهماسبی
54پرنیان رضایینمونه دولتی عفاف
55پرنیان ملافرزانگان 6 – نمونه دولتی سعدی
56پریا همتیفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
57پریسا سادات اسلامینمونه دولتی شهید طهماسبی
58حدیث نصیریفرزانگان 8 – نمونه دولتی سعدی
59ریحانه دهقانینمونه دولتی جنت
60ریحانه رحیمیفرزانگان اسلامشهر
61سارا دوستگاننمونه دولتی نرجس
62سامینا محمد نژادنمونه دولتی شهید طهماسبی
63ستایش اکبریفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
64سوگند کمیجانیشایستگان
65سیده سانیا بهزادفرفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
66ضحی یغمایینمونه دولتی سعدی
67غزل فردینمونه دولتی شایستگان
68فاطمه پور گیتینمونه دولتی سعدی
69فاطمه سادات حسینینمونه دولتی جنت
70فاطمه ساسانیفرزانگان 4 – نمونه دولتی سعدی
71فاطمه فتحینمونه دولتی جنت
72گلنوش صفایی شکوهینمونه دولتی سعدی
73مانیا اخوتنمونه دولتی جنت
74مبینا امجدیفرزانگان 8 – نمونه دولتی جنت
75متین دخت داوودی مقدمفرزانگان 2 – ابوریحان
76مریم خان احمدیفرزانگان 4 – نمونه دولتی نرجس
77مریم عظیم زادهنمونه دولتی نرجس
78ملیکا نریمانینمونه دولتی سعدی
79مهسا سمیعینمونه دولتی عفاف
80مبینا حاجی شریفینمونه دولتی جنت
81نازنین هژبر عراقینمونه دولتی جنت – شایستگان
82سمانه سبحانیف – نمونه دولتی سعدی
83نرگس اکبرینمونه دولتی شهید طهماسبی
84نیوشا صدقفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
85هانا غیاثیفرزانگان 2 – نمونه دولتی سعدی
86هانیه عبدالهینمونه دولتی شهید طهماسبی
87هانیه موسوینمونه دولتی شهید طهماسبی
88هما رجبیابوریحان – نمونه دولتی شهید همت
89یاسمین مهرورنمونه دولتی جنت
90یسنا سادات خدابخشسلام – شایستگان
91غزل حمزه ایفرزانگان 2 – نمونه دولتی جنت
92سمانه سراجیفرزانگان 4
93آیدا ناصرینمونه دولتی عفاف
میزان قبولی سال 1401 87%
میزان قبولی سال 1401 87%
میزان قبولی سال 1401 87%
میزان قبولی سال 1401 87%
میزان قبولی سال 1401 87%
میزان قبولی سال 1401 87%
میزان قبولی سال 1401 87%