پایــه شــــشم
پایــه شــــشم

پایــه شــــشم

پایــه شــــشم

ثبـــــت نــام دوره

دبیـــــــــران و اســــــــاتیــــــد

استاد ندا فتحی - مدرس تیزهوشان
ریاضیات

استاد ندا فتحی

مدرس ریاضیات فارغ التحصیل دبیرستان فرزانگان مؤلف کتاب های ریاضی تیزهوشان پنجم، ششم انتشارات مهندس

ادامه »
استاد علی کریمی
ریاضی، پایه ششم، پایه هفتم، پایه هشتم، تیزهوشان، مدرس ریاضی

استاد رضا طاری

رضا طاری مدرس ریاضی پایه ششم، هفتم، هشتم و نهم تیزهوشان دبیر مدارس دبیرستان های

ادامه »
استاد علی کریمی
ریاضی، پایه ششم، پایه هفتم، پایه هشتم، تیزهوشان، مدرس ریاضی

استاد محمد نبی‌زاده

محمد نبی زاده مدرس ریاضی پایه ششم، هفتم و هشتم تیزهوشان فارغ التحصیل دبیرستان تیزهوشان

ادامه »
سبد خرید
موارد اضافه شده

استاد محمدرضا لطفی