ظرفیت در حال تکمیل ...
دوره هوش ریاضی _ استاد خلج طهرانی
تخفیف ویژه!
ظرفیت در حال تکمیل ...
پکیج هوش کلامی و هوش ریاضی (هوش ریاضی ، هوش کلامی)
تخفیف ویژه!
ظرفیت در حال تکمیل ...
دوره هوش کلامی تیزهوشان _ پایه ششم _ استاد طباطبایی
تخفیف ویژه!
ظرفیت تکمیل شد
پکیج برنزی(ریاضی،هوش) تیزهوشان _ پایه ششم
تخفیف ویژه!
ظرفیت تکمیل شد
دوره علوم تیزهوشان _ پایه ششم (مهر 1400)