تخفیف ویژه!
ظرفیت در حال تکمیل ...
پکیج (2 درس) ریاضی و فیزیک تیزهوشان _ پایه نهم
تخفیف ویژه!
ظرفیت در حال تکمیل ...
دوره هوش کلامی تیزهوشان _ پایه نهم _ استاد طباطبایی
تخفیف ویژه!
ظرفیت تکمیل شد.
دوره ریاضی تیزهوشان _ پایه نهم (مهر 1400)
تخفیف ویژه!
ظرفیت تکمیل شد.
دوره ریاضی تیزهوشان _ پایه نهم