استاد مهدی مظلوم شایان

مدرس علوم

طراح و مسئول درسی آزمون‌های مبتکران، خیلی سبز، گاج، مرآت، منتا و …


دبیر مدارس علامه حلی، دکتر هشترودی، راه رشد و ….


مؤلف بیش از 30 عنوان کتاب انتشارات مبتکران، خیلی سبز، مرآت، گامی تا فرزانگان و آیندگان


24 سال سابقه تدریس و 6 سال همکاری با آموزشگاه علمی خط علم

نظرتان را بنویسید

سبد خرید
موارد اضافه شده