چگونه در کلاس های تیزهوشان خط علم ثبت نام کنم؟

همکارانمان در ویدئوی زیر نحوه ثبت نام در دوره های خط علم را آموزش می‌دهند:

چگونه در سایت خط علم حساب کاربری ایجاد کنم؟

همکارانمان در ویدئوی زیر نحوه ایجاد حساب کاربری در سایت خط علم را آموزش می‌دهند:

آموزش نحوه ورود به کارسنج

همکارانمان در ویدئوی زیر نحوه ورود به سایت خط علم را آموزش می‌دهند:

نحوه شرکت در آزمون آنلاین 

همکارانمان در ویدئوی زیر نحوه شرکت در آزمون های خط علم را آموزش می‌دهند:

نحوه انجام تکالیف در کارسنج

همکارانمان در ویدئوی زیر نحوه انجام تکالیف را به شما عزیزان آموزش می‌دهند: