استاد امیر حسینی
استاد امیر حسینی

استاد امیر حسینی

استاد امیر حسینی

مدرس هوش دبیر ریاضی و هوش پایه های چهارم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و نهم تیزهوشان دبیر ریاضی و هوش تیزهوشان مدرسه جاوید دبیر ریاضی پایه های دهم و یازدهم و کنکور مدرسه سرای دانش و آموزشگاه کبیر مدرس فیلم های آموزشی هوش و استعداد تحلیلی ششم و نهم تیزهوشان آموزشگاه های برتر تیزهوشان مدرس […]

استاد علی کریمی

استاد علی کریمی

مدرس ریاضی طراح آزمون های کشوری مبتکران دبیر و سرپرست پایه های سوم، چهارم و پنجم مدارس مصباح، پیام غدیر، پارسا مدرس آموزشگاه های تیزهوشان 25 سال سابقه تدریس در مدارس تهران

استاد محمدرضا لطفی

استاد محمدرضا لطفی

مدرس ریاضیات مؤلف کتاب های تیزهوشان پایه سوم، چهارم، پنجم، ششم انتشارات اندیشمند دبیر مدارس فرهنگ، پیام غدیر، صالحین، مصباح تهران طراح سوالات آزمون های تیزهوشان پایه چهارم، پنجم، ششم اندیشمند معاون و طراح آموزشی مدارس تهران 34 سال سابقه تدریس در مدارس تهران

سبد خرید
موارد اضافه شده

استاد محمدرضا لطفی