رضایتمندی دانش آموزان و خانواده ها

این ویدیو دارای صحنه های ناب و تکان دهنده در آموزش آنلاین می باشد .کلاسی که روز دوشنبه ۲۳ خرداد سال ۱۴۰۱ برگزار شد و حضور والدین در این کلاس در کنار بچه های عزیزی که یکسال در خانواده خط علم عشق میکردن و درس میخواندن خالق صحنه های زیبا و پراحساس شد.شدیدا توصیه میشود […]

رضایتمندی دانش آموزان

این ویدیو دارای صحنه های ناب و تکان دهنده در آموزش آنلاین می باشد .کلاسی که روز دوشنبه ۲۳ خرداد سال ۱۴۰۱ برگزار شد و حضور والدین در این کلاس در کنار بچه های عزیزی که یکسال در خانواده خط علم عشق میکردن و درس میخواندن خالق صحنه های زیبا و پراحساس شد.شدیدا توصیه میشود […]