پایــه دهم رشته تجربی

• مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه دهم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست و آزمون می‌باشد. •طی سال تحصیلی دانش آموزان عزیز به مدت 30 هفته آموزشی، از مهر تا خرداد ۱۴۰۲ آموزش می بینند و تدریس کلیه مباحث از ابتدا انجام میگیرد؛ مبحث ریاضی شامل 60 جلسه، فیزیک 60جلسه، شیمی 30 […]