دوره تیـــزهـوشـان تابســتان ویــژه پایــه شــــشم

• مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه ششم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، علوم، هوش، ادبیات، هوش‌های تخصصی و موضوعی ، دوره‌های طلایی و سرنوشت ساز جمع‌بندی و آزمون و آزمون شبیه ساز می‌باشد؛ که این دوره‌ها باتوجه به زمانهای خاص در سال تحصیلی و میزان یادگیری دانش آموزان در هر مبحث فعال و ثبت […]