پایــه هفتم

• مباحثی که در طول ترم تابستان پایه هفتم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، علوم، ادبیات، فیزیک، شیمی، زیست می‌باشد. • حدود 20%مباحث ریاضی و علوم در طول ترم تابستان تدریس شده و مابقی مباحث در طی سال تحصیلی از مهرماه تدریس میگردد و شایان ذکر است برای دانش‌آموزان عزیز که مایل به شرکت در کلاس […]