پایــه هفتم

• مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه هفتم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، علوم، ادبیات، عربی، فیزیک، شیمی، زیست و آزمون می‌باشد. • بخشی از مباحث ریاضی، علوم و فیزیک-شیمی و زیست در طول ترم تابستان تدریس شده و مابقی مباحث در طی سال تحصیلی تدریس میگردد و برای دانش‌آموزان عزیز جدیدالورود کلاس های تکمیلی […]