پایــه پنجم

مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه پنجم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، علوم، هوش و آزمون می‌باشد. حدود ۲۰ درصد مباحث ریاضی و علوم در طول ترم تابستان تدریس شده و برای دانش‌آموزان عزیز جدیدالورود کلاس های تکمیلی مطالب تابستان مطابق برنامه اعلام شده، برگزار میگردد. مباحث هوش از مهرماه بصورت کامل به دانش آموزان […]