خط علم

تخفیف ویژه!
ظرفیت در حال تکمیل
پکیج تیزهوشان تورنادو (هوش ، ریاضی ، علوم)
3,582,000 تومان
تخفیف ویژه!
ظرفیت در حال تکمیل
دوره ریاضی تورنادو _ استاد یوسفی
1,620,000 تومان
تخفیف ویژه!
ظرفیت در حال تکمیل
دوره هوش تورنادو _ استاد حسینی
1,260,000 تومان
ظرفیت در حال تکمیل
آزمون پایه ششم (تیزهوشان)
649,000 تومان
بودجه بندی آزمون1400-پایه ششم
ظرفیت در حال تکمیل
آزمون پایه پنجم (پیشرفته)
319,000 تومان
بودجه بندی آزمون1400-پایه پنجم
0