استاد حمید منصوریان

مدرس زبان و ادبیات فارسی _ مطالعات اجتماعی دکترای زبان و ادبیات فارسی دبیر مدارس تیزهوشان علامه حلی و فرزانگان طراح آزمون‌های تیزهوشان کشوری مؤلف کتاب‌های فارسی تیزهوشان پایه پنجم تا نهم انتشارات خیلی سبز 29 سال سابقه تدریس و 6 سال همکاری با آموزشگاه علمی خط علم نمونه تدریس استاد