استاد سید مصطفی قدرت

مدرس عربی فارغ التحصیل رشته فقه و حقوق اسلامی مدرس مدارس و آموزشگاه های برتر طراح سوالات آزمونهای موسسات معتبر 17 سال سابقه تدریس عربی