استاد سید مهدی امام نیری

مدرس فیزیک دانش آموخته مدارس راهنمایی و دبیرستان تیزهوشان علامه حلی تهران مدرس فیزیک دبیرستانهای تیزهوشان دوره دوم علامه حلی 1 و 8 تهران مدرس فیزیک دبیرستانهای تیزهوشان دوره دوم فرزانگان 1 و 2 و 3 تهران مؤلف کتاب های علوم تیزهوشان سوم راهنمایی و پایه هفتم و هشتم انتشارات اندیشمند مؤلف کتاب های فیزیک […]

استاد ابراهیم سراج

مدرس فیزیک کارشناس ارشد ژئو فیزیک دبیر فیزیک دبیرستان های تیزهوشان تهران و شهرستان های تهران مؤلف کتاب های فیزیک تیزهوشان تتا پایه هفتم، هشتم و نهم انتشارات واله مؤلف کتاب های علوم حرفه ای ها پایه نهم انتشارات مبتکران مؤلف درس آزمون های تیزهوشان انتشارات مبتکران مؤلف کتاب های گامی نو از انتشارات منشور […]

سبد خرید
موارد اضافه شده

لطفا برای ادامه تماشای ویدئو خودتون رو معرفی کنید

استاد محمدرضا لطفی