افتخارآفرینان خط علم

رتبه های برتر آزمون های تیزهوشان و مدارس سمپاد 1402

ردیفنامپایهمدرسهرشتهشهر
1پرنیان مشیمشاوی10فرزانگان 2علوم تجربیتهران
2آرتین بهرام زاده10علامه حلی 3علوم تجربیتهران
3علیرضا قمی بزرگی7علامه حلی 2تهران
4فرینا افعالی7فرزانگان 2تهران
5رادمان فرجی زاده7علامه حلی 1تهران
6مهنا چمی10فرزانگانعلوم تجربیخمین
7سلوا حامی فر7فرزانگان 5تهران
8امین طه گل محمدی7علامه حلی 1تهران
9ترنم حسن زاده7فرزانگان 2تهران
10علی علی آقایی7علامه حلی 4تهران
11سارا حیدر پور10فرزانگان 3علوم تجربیتهران
12آرش هادی7علامه حلی 5تهران
13مانی قربانی10شهید سلطانی 1علوم تجربیکرج
14شهراد مومنی مقدم7علامه حلی 5تهران
15پارسا اولیایی7علامه حلی 6تهران
16مسیحا سالاری دوست تیزکی7علامه حلی 5تهران
17ابوالفضل مهمان نواز7رمضانخانییزد
18مرسانا محمدی7فرزانگان 4تهران
19پارمیس کریم نیا7فرزانگان 1تهران
20کیان جاویانی7علامه حلی 1تهران
21عسل هاشمی دهقی7فرزانگان 2تهران
22نیما باقری لاسیبی7شهید بهشتیری
23عارفه صدرانیا7فرزانگانسبزوار
24پارسا نعیمی7علامه حلی 2تهران
25پویا نعیمی7علامه حلی 4تهران
26نگین علیپور10فرزانگان 2ریاضی و فیزیکتهران
27آناهیتا جعفری10فرزانگانعلوم تجربیرشت
28سارا نیکبخت7فرزانگان 2تهران
29محمد طاها نیکبخت7علامه حلی 2تهران
30آیلین امینی بالکائلو7فرزانگان 2تهران
31هلیا معصومی فشتمی10فرزانگان 6علوم تجربیتهران
32صدرالدین آکوچکیان7شهید اژه ایاصفهان
33وستا عروجی7فرزانگان 2تهران
34دایانا شجاعی7فرزانگان 2تهران
35سونیا فاتحی7فرزانگان 2تهران
36هیراد حیدری10علامه حلی 3ریاضی و فیزیکتهران
37نگین نیکو روش7فرزانگان 8تهران
38اسرا زال تاش10فرزانگانعلوم تجربیسنندج
39فاطمه طالبی10فرزانگانعلوم تجربیخوی
40سپهر برزگر7علامه حلی 6تهران
41زهرا صداقتی انور7فرزانگانشهریار
42امیر رضا رضایی10طلایه دارانعلوم تجربیاهواز
43سارا علی دادی تلخستانی7فرزانگان 1تهران
44لاوین نوری پور7فرزانگانخرم آباد
45فاطمه زهرا دبیر زاده7فرزانگان 6تهران
46الینا عطوفی7فرزانگاناهواز
47حسنا مهر نژاد10فرزانگان 9ریاضی و فیزیکتهران
48هستی پیر محمدی10فرزانگان 4ریاضی و فیزیکتهران
49سوین اقدسی10فرزانگان 6ریاضی و فیزیکتهران
50فرزاد جوزی7علامه حلی 2تهران
51فاطمه زهرا رمضانی زاده10فرزانگان 2علوم تجربیتهران
52نگین جبار زاده10فرزانگانعلوم تجربیخوی
53هومن عبدالله زاده7شهید بهشتیسلماس
54ابوالفضل پیروز فر7شهید بهشتیرودهن
55آوا کرمی دهلقی10فرزانگانعلوم تجربیکرمانشاه
56عرشیا صادقی نیا7علامه حلی 4تهران
57آراد معصومی7علامه حلی 2تهران
58ملینا وفایی نعمتی7فرزانگان 4تهران
59فاطمه زرگانی10فرزانگانریاضی و فیزیکاهواز
60آرنیکا شریفی10فرزانگان 3ریاضی و فیزیکتهران
61طاها نجار تبار پیشه7علامه حلی 1تهران
62هانا کاظمی7فرزانگان 2تهران
63آوا احمد پور کیوانی7فرزانگانرودسر
64ریحانه صفایی7فرزانگان 4تهران
65زینب حیدری7فرزانگان 4تهران
66سونیا قلی بکیان10فرزانگان 6علوم تجربیتهران
67سارا مدبر تقی دیزج7فرزانگانشهریار
68رومینا کاشفی زاده10حکیم زادهریاضی و فیزیکیزد
69آرمیتا خادمی7فرزانگان 2 دخت ایران پروینساری
70دانیال شریفی10علامه حلی 3ریاضی و فیزیکتهران
71آدرین عیدی7شهید بهشتیگرگان
72رادوین عیدی7شهید بهشتیگرگان
73نیلوفر غلامحسینی7فرزانگان شهیدان شالبافقزوین
74فاطمه حبیبی10فرزانگان 2علوم تجربیبندر ماهشهر
75آریو برزن بابا احمدی7علامه حلی 6تهران
76حدیثه سادات تدینی10فرزانگان 4ریاضی و فیزیکتهران
77پارمیس داد مهر7فرزانگان 3تهران
78رزا محمودی7فرزانگان 2تهران
79کیاراد طهماسبیان7علامه حلی 3تهران
80سارا معین راد7فرزانگان 3تهران
81علیرضا بختیاری10علامه حلی 3علوم تجربیتهران
82آناهیتا دامغانی نژاد10فرزانگان 9علوم تجربیتهران
83بردیا پوست فروشان7علامه حلی 1تهران
84بنیتا خدمتی7فرزانگان 6تهران
85آیسل اصل صباغ پور7فرزانگان 1تهران
86آراد یحیوی7علامه حلی 6تهران
87فاطمه قاسمی10فرزانگانعلوم تجربی
88امین اخلاق پسند7علامه حلی 5تهران
89فرمهر عزیزی7علامه حلی 9تهران
90آتوسا مومنی شهرکی7فرزانگان 2تهران
91محمد حسین سیرکی7شهید بهشتیاهواز
92رومینا حسینی10فرزانگان 2ریاضی و فیزیکتهران
93هنگامه مهر علی پور10فرزانگان 4ریاضی و فیزیکتهران
94سامیار ارمندیانی7علامه حلی 2تهران
95علیسان نایبی7علامه حلی 5تهران
96آریا7علامه حلی 5تهران
97پرهام7علامه حلی 1تهران
98محمد کیان7علامه حلی 4تهران
99شارو7علامه حلی 10تهران
100کیارش7علامه حلی 1تهران
101سامین7شهید بهشتیکرمانشاه
102یلدا7فرزانگان شهیدان شالبافقزوین
103آرمان10علامه حلی 10علوم تجربیتهران
104مرسانا7فرزانگان 4تهران
105محمد علی7علامه حلی 2تهران
106تیارا7فرزانگان 8تهران
107محمد صدرا7علامه حلی 2تهران
108یلدا7فرزانگان 3تهران
109شیلان7فرزانگان 8تهران
110آرشام7علامه حلی 2تهران
111محیا7فرزانگان 1تهران
112علیرضا10علامه حلی 1علوم تجربیتهران
113نازنین7فرزانگان 3تهران
114آرمان 7علامه حلی 5تهران
115زهرا7فرزانگان 6تهران
116محمد یاسین7علامه حلی 5تهران
117ستایش7فرزانگان 4تهران
118پارسا7علامه حلی 5تهران
119برزین 7علامه حلی 5تهران
120مبینا 7فرزانگان 2تهران
121فاطمه7فرزانگانتبریز
122علیرضا7علامه حلی 3تهران
123یاسمین زهرا7فرزانگاندزفول
124ثنا 10فرزانگان 9علوم تجربیتهران
125محمد حسین7آیت اله مشکینیقم
126حسین7شهید بهشتیاهواز
127مهبد7علامه حلی 2تهران
128پارسا7علامه حلی 2تهران
129هدیه10فرزانگانریاضی و فیزیکرودهن
130امیر حسین7علامه حلی 1تهران
131زینب7فرزانگان 2تهران
132روزبه7علامه حلی 4تهران
133آترینا7فرزانگان 4تهران
134بهراد7علامه حلی 9تهران
135سما7فرزانگان 4تهران
136ریحانه7فرزانگان 1تهران
137گلنار7فرزانگان 2تهران
138نیکا7فرزانگان 4تهران
139مونا 7فرزانگان 6تهران
140مانی7علامه حلی 3تهران
141آوا7فرزانگان 1تهران
142معین7علامه حلی 7تهران
143سامیار7علامه حلی 6تهران
144آران7شهید بهشتیسقز
145مهرسا7فرزانگانشهریار
146فاطمه7فرزانگان 4تهران
147متین7علامه حلی 4تهران
148آیهان7شهید بهشتیارومیه
149پرنیان 7فرزانگان 2تهران
150یگانه 10فرزانگان 6علوم تجربیتهران
151هونیا10فرزانگان 2علوم تجربیارومیه
152نوید7علامه حلی 2تهران
153هلیا 7فرزانگان 3تهران
154امیر علی7شب زنده دارجهرم
155محمد7شهید مدنیتبریز
156کیان7علامه حلی 1تهران
157شایان7علامه حلی 5تهران
158پریناز 7فرزانگاناصفهان
159آرتین 7علامه حلی 5تهران
160ایلیا 7علامه حلی 4تهران
161علی7شهید ستاریورامین
162علی7علامه حلی 4تهران
163سید امیر علی7علامه حلی 1تهران
164رایان7علامه حلی 2تهران
165سارا7فرزانگان 8تهران
166فرنیا7فرزانگانخوزستان
167بهتا7فرزانگان 3تهران
168نیک آیین7علامه حلی 5تهران
169امیر علی 7علامه حلی 6تهران
170آرام7فرزانگان 1تهران
171ویشکا7فرزانگان اهواز
172ایلیا 7علامه حلی 5تهران
173سید سپهر7علامه حلی 5تهران
174یسنا 7فرزانگان 2تهران
175سورنا7علامه حلی 1تهران
176علی 7علامه حلی 7تهران
177آلا7فرزانگان 3تهران
178فرهان 7علامه حلیهمدان
179آنیتا7فرزانگان 1البرز
180فاطمه7فرزانگان 4تهران
181امیر عرفان10علامه حلی 8ریاضی و فیزیکتهران
182باران7فرزانگان 2تهران
183محمد طاها7علامه حلی 1تهران
184صدرا10علامه حلی 10علوم تجربیتهران
185آیناز 7فرزانگان 2تهران
186تارا سادات7فرزانگان 5تهران
187ایلیا 7علامه حلی 1تهران
ردیفنامپایهمدرسهرشتهشهر
1محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
2محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
3محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
4محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
5محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
6محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
7محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
8محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
9محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
10محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
11محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
ردیفنامپایهمدرسهرشتهشهر
1محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
2محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
3محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
4محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
5محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
6محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
7محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
8محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
9محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
10محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
11محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
ردیفنامپایهمدرسهرشتهشهر
1محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
2محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
3محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
4محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
5محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
6محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
7محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
8محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
9محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
10محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
11محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
ردیفنامپایهمدرسهرشتهشهر
1محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
2محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
3محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
4محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
5محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
6محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
7محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
8محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
9محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
10محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
11محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
ردیفنامپایهمدرسهرشتهشهر
1محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
2محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
3محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
4محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
5محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
6محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
7محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
8محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
9محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
10محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
11محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
ردیفنامپایهمدرسهرشتهشهر
1محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
2محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
3محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
4محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
5محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
6محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
7محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
8محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
9محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
10محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
11محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
ردیفنامپایهمدرسهرشتهشهر
1محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
2محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
3محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
4محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
5محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
6محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
7محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
8محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
9محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
10محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان
11محمد کرمیسومتیزهوشانمهندسیرفسنجان

دیدگاه های شما درباره آموزشگاه خط علم

تجربه و دیدگاه های دوستان خط علمیت رو اینجا ببین

Rated 5 out of 5
6 مهر 1402

سلام خدمت تیم بزرگ خط علم خیلی باعث خوشبختی مابود که شمارو‌پیداکردیم خانم فتحی بسیار متعهد دقیق حتی یک‌ثانیه زمان رو هدرنمیدادن تدریس عالی فوق العاده راضی نمونه عالی یک‌معلم

سامیناطاهرخانی
Rated 5 out of 5
6 مهر 1402

سلام و عرض ادب به مجموعه عالی خط علم

از تمام زحمات استاد طاری عزیز ممنونم که باعث شدند علاقه من در ریاضی بیشتر و بیشتر شود و ریاضی را خیلی راحت و بهتر از قبل متوجه بشم

خیلی ممنونم از زحماتتون

یکتا
Rated 5 out of 5
6 مهر 1402

سلام و عرض ادب به مجموعه خط علم

از تمام زحماتتون و تلاشی که برای بچه ها انجام میدهدید بسیار متشکرم

خیلی ممنونم از استاد خوش راه برای تدریس عالی شیمی که به بهترین نحو تدریس رو انجام دادن

یکتا
Rated 5 out of 5
6 مهر 1402

خانم مهدیزاده نازنینم بسیارررر پیگیر بودن و تمام مواردی که بابتش با ایشون مطرح میکردیم، مویرگی پیگیری میکردن.

بردیا
Rated 4 out of 5
6 مهر 1402

دوره هوش جادویی فوق العاده.

دوره های عید نوروز: کلاس های استاد بناپور،و استاد نبی زاده عالیییییی.

بردیا
Rated 4 out of 5
6 مهر 1402

سلام من دخترم از کلاسها راضی بود از شرکت در همایش عید راضی بود فقط در کلاس دوپینگ شرکت نکرد.

به نظرم چون بچه ها خسته میشن خانواده ها خیلی باید حمایتشان کنند و فقط و فقط بگن تو از پس همه چیز بر می آیی و علت قبول نشدن دختر من شرکت نکردن در دوپینگ بود و فکر می کتم صد در صد با شرکت در دوپینگ حداقل همون دو تستی که باید می زد و قبول می شد را می تونست بزنه و به هدفش برسه

مامان
Rated 5 out of 5
6 مهر 1402

بسیار منظم و با برنامه و جدی بود

مجتبی
Rated 5 out of 5
6 مهر 1402

عالی مخصوصا دوره ی تیزورس عید

زهرا
Rated 5 out of 5
6 مهر 1402

اساتید عالی وبا تجربه ای بودن ودارای کلاسهای جذابی بودن

زهرا
Rated 5 out of 5
6 مهر 1402

مشاورینی که ما افتخار همراهی داشتیم بسیار توانمند و متخصص و متین و باحوصله و کاربلد بودند.

مجتبی
Rated 1 out of 5
5 مهر 1402

با سلام و عرض احترام. استاد لامعی بی‌نظیر بودن. استاد بناپور عالی. استاد خلج در دوره هوش ریاضی و دوره هوش جادویی عالی.استاد طاری عالی. استاد یزدی زاده بی‌نظیر.

با تشکر از کادر همراه و دلسوز خط علم

بردیا
Rated 5 out of 5
5 مهر 1402

تمام دوره ها کارشناسی شده و اثربخش و حساب شده و مفید و بی نقص بود

مجتبی
Rated 5 out of 5
5 مهر 1402

سپاس فراوان از تمام زحمات جناب آقای نقدی و سایر همراهان خط علم که باعث خوشحالی و سرافرازی فرزندمان بودید.

حسین
Rated 5 out of 5
5 مهر 1402

دوره های سالانه و جمع بندی عید بسیار موثر بودند و آزمون های تیزورس شبیه ساز سازنده ای برای آزمون تیزهوشان بودند

ایلیا
Rated 5 out of 5
5 مهر 1402

باتجربه،توانمند،دلسوز و مهربان، پاسخگویی کامل و محترمانه به دانش آموز

حسین
Rated 5 out of 5
5 مهر 1402

با سلام و تشکر از زحمات شما در این مدت که یار و همراه پسر من بودید.عالی هستید

ابراهیم
Rated 5 out of 5
5 مهر 1402

سلام. من یک سال در خط علم بودم. همه اساتید بسیار عالی و باتجربه بودند. آموزشگاه هم بسیار عالی بود. آقای نقدی کارگاه های مشاوره ای بی نظیری داشتند، به طوری که من به شخصه برای کارگاه بعدی لحظه شماری میکردم. کارگاه هایی سراسر انگیره!

محیط کلاس ها اصلا خسته کننده نبود و محیط دوستانه و آموزشی عالی داشت. من برای هوش ششم استاد خلج و استاد بناپور را پیشنهاد میکنم چون هر دوی این کلاس های هوش، مکمل یکدیگر هستند. در کنارش هوش استاد ندا فتحی را پیشنهاد میکنم چون خانم فتحی هم دیدگاه گسترده و عالی دارند. ریاضی استاد رضا طاری و علوم استاد علیرضا صادقی را هم می‌توان در کنار بقیه دوره ها داشت زیرا نمیشد کاملا تمرکز را روی تست هوش گذاشت و این کلاس ها به تقویت دروس مدرسه کمک بسیاری می‌کرد . در کل خط علم، چه برای تیزهوشان، چه برای تقویت دروس مدرسه، بسیار عالی است. ❤️

آندیا
Rated 5 out of 5
5 مهر 1402

سلام و عرض ادب و خسته نباشید به تیم بزرگ خط علم به خصوص آقای نقدی بزرگوار

خدارو شاکرم برای اینکه مسیر زندگی دخترم رو در این موسسه گذاشت هر چه تعریف کنم شاید بنظر شعار و اغراق بنظر برسه اما تیم بسیار قدرتمند که من دخترم در مدرسه جزو شاگردان متوسط بود اما با موسسه خط علم در عرض یکسال جزو بهترین شاگردهای مدرسه شد و کسی بود که همیشه استرس امتحان داشت طوریکه کاملا مشکلش حل شد و امتحان ریاضی واقعیت برایش فان بود کسی که در جلسه امتحان همیشه گریه میکرد از استرس

و ما فارغ از جواب تیزهوشان بلافاصله در ترم تابستان کلاس های خط علم ثبت نام کردیم امیدوارم همواره این کیفیت کلاسها برقرار بماند

مهمان
Rated 4 out of 5
27 شهریور 1402

دوره جمع بندی عید تجربه شیرین و بیاد موندنی بود ، من اکثر دوره ها رو ثبت نام کرده بودم همگی خوب بودن

نرگس
Rated 5 out of 5
27 شهریور 1402

درجه یک و حرفه ای

سطح کلاس ها بالا و بازدهی خوبی داشت

برای آقای نبی زاده خلج تهرانی خانم فتحی و بقیه ی اساتید آرزوی سلامتی دارم

نرگس
Rated 5 out of 5
27 شهریور 1402

با عرض سلام وادب خدمت اقای نقدی وتیم زبده ،بهترین مجموعه وکادری دلسوز که همواره انگیزه وراهکارهای به موقع که باعث انگیزه وموفقیت دخترم بودید وهستید بسیار سپاسگزارم خدا قوت 🙏🏻

وستا
Rated 5 out of 5
27 شهریور 1402

خط علم واقعا خط زندگی رو برای پسرم مشخص کرد. اساتید درجه یک مدیریت آقای نقدی درجه یک پیگیری ها عالی ودرجه یک . هرچیزی بگم کم گفتم موقع ثبت نام هرحرفی زده شد دوبرابرش شاید بیشتربنحو احسنت انجام شد . واقعا عالی و درجه یک . بسیار ممنون و سپاسگزارم

سامیار
Rated 5 out of 5
27 شهریور 1402

آقای نقدی که واقعا پدرانه بچه ها رو راهنمایی میفرمایند واقعیت تنها آموزشگاهی هست که آدم احساس نمیکنه منفعت مالی براشون مهم هست و بیزینس نیست

مهمان
Rated 5 out of 5
27 شهریور 1402

دخترم به مدت دو سال است کامل با برنامه ریزی های شما پیش رفت و خدا رو هزاران مرتبه شکر نتیجه زحمات شما و تلاش دخترم رو دیدم و دخترم تیزهوشان پایه هفتم قبول شد که علت آن راهنمایی های شما و پیگیری های مکرر و عالی شما عزیزان بود بینهایت سپاسگزارم از همگی علی الخصوص جناب نقدی

محمد
Rated 2 out of 5
27 شهریور 1402

با سلام من به شخصه خیلی خوشحالم که با تیم شما یکسال خیلی خوب رو گذروندیم و اساتید فرای از تصورات ما بودند تدریس عالی و حرفه ای وجدان کاری بالا واقعا همه چیز تمام، شما بهترین خاطرات از درس خواندن و تلاش کردن رو برای دختر من بجا گذاشتید و باعث افزایش اعتماد به نفس در کودکان ما شدید. اساتید خط علم به گونه ای کلاس را برگزار می کردند که با وجود سنگین بودن محتوا و تدریس عالی ، هم دانش آموزان خود در کلاس مشارکت داشتند و هم بعد از ساعتهای طولانی کلاس بدون ذره ای خستگی از کلاس ( چه آنلاین و چه حضوری) بیرون می آمدند و دختر من تازه با کلی انرژی چیزهایی که در کلاس آموزش دیده بود را برای من و پدرش توضیح می داد

کلاس ها و کل تیم خط علم عالی بود حتی اگر دختر من قبول هم نمی شد باز هم همین قدر راضی بودم و بارها هم در طی این یک سال به اطرافیان و اقوام هم این را گفته بودم خداوند خیرتان بدهد و به شما سلامتی و توانی بیش از پیش بدهد ممنونم🌺🌺❤️

فهیمه
Rated 5 out of 5
27 شهریور 1402

پشتبانی و پیگیری آموزشگاه هم حرف نداشت عدم حضور دانش آموزان در کلاس بلافاصله با تماس تلفنی یا پیامک پیگیری می شد هر زمان سوال داشتیم می تونستیم با مشاورین خط علم یا حتی مدیریت عالی خط علم جناب نقدی عزیز تماس بگیریم و ایشون خودشون سریع پیگیری می کردن واقعا تیم خط علم بهترینن

فهیمه
Rated 5 out of 5
27 شهریور 1402

با سلام وخسته نباشید .خدا قوت میگم به تک تک اعضای خانواده خط علمی ها .درسته دختر من نتونست قبول بشه اون هم به خاطر کم کاری دختر خودم بودولی به جرأت میتونم بگم خط علم بهترینه به هزارو یک دلیل یکیش هم پیگیر بودن و پای کار بودنشون هست .تبریک به دلیل این همه قبولی که خط علم داده .خدا قوت .خداخیرتون بده

هستی
Rated 5 out of 5
21 شهریور 1402

مشاورین خیلی خوب بودن واقعا وقت می گذاشتن و بسیار با حوصله راهنمایی میکردن

فاطیما
Rated 5 out of 5
21 شهریور 1402

با سلام ودرود

با تشکر از جناب آقای نقدی، تمامی اساتید

عالی و باتجربه می باشند.

تنها آموزشگاهی هستید که از هر نظر ( پاسخگویی، پیگیری، نظم ) عالی هستید. سپاس فراوان

امیر
Rated 5 out of 5
21 شهریور 1402

سلام با احترام باتشکر از خط علمی های عزیز با اساتید مجرب خصوصا اقای خلج تهرانی

پیروزفر
Rated 5 out of 5
21 شهریور 1402

بهترین و حرفه ایی ترین

سیدمانی
Rated 5 out of 5
21 شهریور 1402

رو دستشون نیست

سیدمانی
Rated 5 out of 5
21 شهریور 1402

عالی ترین و به روز ترین بهترین اساتید بهترین مشاور ودر نهایت بهترین ودلسوزترین مدیر آموزشگاه جناب آقای نقدی رو آموزشگاه خط علم داره

سیدمانی
Rated 5 out of 5
21 شهریور 1402

مشاورین باحوصله و باتجربه خط علم واقعا به من در طول دوره کمک کردند خیلی از زحماتتون تشکر میکنم

محمد
Rated 5 out of 5
21 شهریور 1402

دوره ها بسیار خوب و عالی است ممنون از شما

محمد
Rated 5 out of 5
21 شهریور 1402

اساتید بسیار مجرب و خوبی دارید.

محمد
Rated 3 out of 5
17 مرداد 1402

پشتیبانی عالی

مهمان
Rated 4 out of 5
17 مرداد 1402

مشاورین مجرب

مهمان
Rated 4 out of 5
17 مرداد 1402

دوره های خط علم بسیار عالی

مهمان
Rated 5 out of 5
17 مرداد 1402

اساتید خط علم، بسیار خوب و مسلط

علی
سبد خرید
موارد اضافه شده

لطفا برای ادامه تماشای ویدئو خودتون رو معرفی کنید

استاد محمدرضا لطفی