دوره تیـــزهـوشـان تابســتان ویــژه پایــه نهم

• مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه نهم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، هوش، فیزیک، شیمی، زیست، ادبیات، عربی، هوش‌های تخصصی، دوره‌های جمع‌بندی و آزمون می‌باشد؛ که این دوره‌ها باتوجه به سال تحصیلی و میزان یادگیری دانش آموزان فعال و ثبت نام انجام می‌شود. • حدود ۲۰ درصد مباحث ریاضی، فیزیک و هوش و زیست […]

دوره تیـــزهـوشـان تابســتان ویــژه پایــه هشتم

• مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه هشتم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، علوم، ادبیات، عربی، فیزیک، شیمی، زیست و آزمون می‌باشد. • حدود ۲۰ درصد مباحث ریاضی، علوم و فیزیک و زیست (استاد آل علی) و شیمی در طول ترم تابستان تدریس شده و مابقی مباحث از مهرماه تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تدریس می‌شوند. […]

دوره تیـــزهـوشـان تابســتان ویــژه پایــه هفتم

• مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه هفتم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، علوم، ادبیات، عربی، فیزیک، شیمی، زیست و آزمون می‌باشد. • حدود ۲۰ درصد مباحث ریاضی، علوم و فیزیک شیمی و زیست در طول ترم تابستان تدریس شده و مابقی مباحث از مهرماه تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تدریس می‌شوند. • کل مباحث ادبیات […]

دوره تیـــزهـوشـان تابســتان ویــژه پایــه سوم

• مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه سوم تدریس می‌شوند، شامل درس ریاضی می‌باشد. • حدود ۲۰ درصد مباحث ریاضی پایه سوم در طول ترم تابستان تدریس شده و مابقی مباحث از مهرماه تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تدریس می‌شوند. • ثبت‌نام کلاس‌های ترم تابستان و شهریه پرداختی، صرفا جهت ترم تابستان می‌باشد و شایان […]

دوره تیـــزهـوشـان تابســتان ویــژه پایــه چهارم

• مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه چهارم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، هوش و آزمون می‌باشد. • حدود ۲۰ درصد مباحث ریاضی و هوش در طول ترم تابستان تدریس شده و مابقی مباحث از مهرماه تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تدریس می‌شوند. • ثبت‌نام کلاس‌های ترم تابستان و شهریه پرداختی، صرفا جهت ترم تابستان می‌باشد […]

دوره تیـــزهـوشـان تابســتان ویــژه پایــه پنجم

مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه ششم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، علوم، هوش، ادبیات، هوش‌های تخصصی، دوره‌های جمع‌بندی و آزمون می‌باشد؛ که این دوره‌ها باتوجه به سال تحصیلی و میزان یادگیری دانش آموزان فعال و ثبت نام انجام می‌شود. حدود ۲۰ درصد مباحث ریاضی، علوم و هوش در طول ترم تابستان تدریس شده و […]

دوره تیـــزهـوشـان تابســتان ویــژه پایــه شــــشم

• مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه ششم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، علوم، هوش، ادبیات، هوش‌های تخصصی و موضوعی ، دوره‌های طلایی و سرنوشت ساز جمع‌بندی و آزمون و آزمون شبیه ساز می‌باشد؛ که این دوره‌ها باتوجه به زمانهای خاص در سال تحصیلی و میزان یادگیری دانش آموزان در هر مبحث فعال و ثبت […]

ندا فتحی

مدرس ریاضیات فارغ التحصیل دبیرستان فرزانگان مؤلف کتاب های ریاضی تیزهوشان پنجم، ششم انتشارات مهندس فتحی مؤلف کتاب های مجموعه دروس انتخاب آخر تیزهوشان پنجم و ششم انتشارات مهندس فتحی طراح سوالات تیزهوشان پنجم، ششم آزمون های مهندس فتحی 17 سال سابقه تدریس در مدارس خاص و آموزشگاه های حرفه ای تهران