پایــه یازدهم رشته ریاضی

• مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه دهم تدریس می‌شوند، شامل حسابان، هندسه، آمار و احتمال، فیزیک، شیمی و آزمون می‌باشد. •طی سال تحصیلی دانش آموزان عزیز به مدت 30 هفته آموزشی، از مهر تا خرداد ۱۴۰۲ آموزش می بینند و تدریس کلیه مباحث از ابتدا انجام میگیرد؛ مبحث حسابان شامل 60 جلسه، هندسه […]

پایــه یازدهم تجربی

• مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه دهم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست و آزمون می‌باشد. •طی سال تحصیلی دانش آموزان عزیز به مدت 30 هفته آموزشی، از مهر تا خرداد ۱۴۰۲ آموزش می بینند و تدریس کلیه مباحث از ابتدا انجام میگیرد؛ مبحث ریاضی شامل 60 جلسه، فیزیک 60جلسه، شیمی 30 […]

پایــه دهم رشته تجربی

• مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه دهم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست و آزمون می‌باشد. •طی سال تحصیلی دانش آموزان عزیز به مدت 30 هفته آموزشی، از مهر تا خرداد ۱۴۰۲ آموزش می بینند و تدریس کلیه مباحث از ابتدا انجام میگیرد؛ مبحث ریاضی شامل 60 جلسه، فیزیک 60جلسه، شیمی 30 […]

پایــه دهم رشته ریاضی

• مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه دهم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، هندسه، فیزیک، شیمی و آزمون می‌باشد. •طی سال تحصیلی دانش آموزان عزیز به مدت 30 هفته آموزشی، از مهر تا خرداد ۱۴۰۲ آموزش می بینند و تدریس کلیه مباحث از ابتدا انجام میگیرد؛ مبحث ریاضی شامل 60 جلسه، هندسه 60 جلسه، فیزیک […]

پایــه هشتم

• مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه هشتم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، علوم، ادبیات، عربی، فیزیک، شیمی، زیست و آزمون می‌باشد. • بخشی از مباحث ریاضی، علوم و فیزیک و زیست در طول ترم تابستان تدریس شده و برای دانش‌آموزان عزیز جدیدالورود کلاس های تکمیلی مطالب تابستان مطابق برنامه اعلام شده، برگزار میگردد. • […]

پایــه نهم

• مباحثی که در طول این ترم برای پایه نهم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، هوش، فیزیک، شیمی، زیست، ادبیات، هوش‌های ریاضی- منطق، کلامی و آزمون می‌باشد • کل مباحث به صورت کامل از ابتدا تدریس می‌شود و دانش آموز با شرکت در هر یک از این دوره‌ها کل مبحث را در همان دوره، آموزش می […]

پایــه هشتم

• مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه هشتم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، علوم، ادبیات، عربی، فیزیک، شیمی، زیست و آزمون می‌باشد. • بخشی از مباحث ریاضی، علوم و فیزیک و زیست در طول ترم تابستان تدریس شده و برای دانش‌آموزان عزیز جدیدالورود کلاس های تکمیلی مطالب تابستان مطابق برنامه اعلام شده، برگزار میگردد. • […]

پایــه هفتم

• مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه هفتم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، علوم، ادبیات، عربی، فیزیک، شیمی، زیست و آزمون می‌باشد. • بخشی از مباحث ریاضی، علوم و فیزیک-شیمی و زیست در طول ترم تابستان تدریس شده و مابقی مباحث در طی سال تحصیلی تدریس میگردد و برای دانش‌آموزان عزیز جدیدالورود کلاس های تکمیلی […]

پایــه سوم

مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه سوم تدریس می‌شوند، شامل درس ریاضی می‌باشد. • بخشی از مباحث ریاضی پایه سوم در طول ترم تابستان تدریس شده و برای دانش‌آموزان عزیز جدیدالورود کلاس های تکمیلی مطالب تابستان مطابق برنامه اعلام شده، برگزار میگردد. • ثبت‌نام کلاس‌ها و شهریه پرداختی، شامل هزینه‌ی خریداری کتاب تست معرفی […]