دوره تیـــزهـوشـان تابســتان ویــژه پایــه هشتم

• مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه هشتم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، علوم، ادبیات، عربی، فیزیک، شیمی، زیست و آزمون می‌باشد. • حدود ۲۰ درصد مباحث ریاضی، علوم و فیزیک و زیست (استاد آل علی) و شیمی در طول ترم تابستان تدریس شده و مابقی مباحث از مهرماه تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تدریس می‌شوند. […]