دوره تیـــزهـوشـان تابســتان ویــژه پایــه هفتم

• مباحثی که در طول سال تحصیلی پایه هفتم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، علوم، ادبیات، عربی، فیزیک، شیمی، زیست و آزمون می‌باشد. • حدود ۲۰ درصد مباحث ریاضی، علوم و فیزیک شیمی و زیست در طول ترم تابستان تدریس شده و مابقی مباحث از مهرماه تا اردیبهشت سال ۱۴۰۲ تدریس می‌شوند. • کل مباحث ادبیات […]