پایــه نهم

• مباحثی که در طول این ترم برای پایه نهم تدریس می‌شوند، شامل ریاضی، هوش، فیزیک، شیمی، زیست، ادبیات، هوش‌های ریاضی- منطق، کلامی و آزمون می‌باشد • کل مباحث به صورت کامل از ابتدا تدریس می‌شود و دانش آموز با شرکت در هر یک از این دوره‌ها کل مبحث را در همان دوره، آموزش می […]